Trân trọng nguồn nước sạch từ thiên nhiên | Hoàng Có

Trân trọng nguồn nước sạch từ thiên nhiên

Nước là một thứ rất quan trọng trong tất cả các sự sống tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên tình trạng nước sạch đang đối mặt với nguy cơ bị ô nhiễm và khan hiếm.

Nguyên nhân chính là do tình trạng biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa nhanh chóng vì vậy tất cả mọi người cần có ý thức trân trọng và giữ gìn nguồn nước sạch từ thiên nhiên.

Theo cảnh báo được đưa ra trong một nghiên cứu khoa học do Viện Khoa học quốc gia Mỹ công bố ngày 28/3 thì sẽ có hơn một tỷ người sống tại các thành phố lớn trên thế giới phải đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn nước sạch nghiêm trọng vào năm 2050. Nguồn nước sạch từ thiên nhiên cũng như nuoc tinh khiet đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nguồn nước ngầm bị ô nhiễm là cả một hệ sinh thái nước sạch bị mất cân bằng, mất đi một nguồn cung cấp nước sạch tin cậy cho cuộc sống.  

nuoc-tinh-khiet

Không có nước sạch mọi sinh hoạt của con người sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Không có nước sạch sẽ sinh ra nhiều vấn đề đáng lo ngại cho sự sống của con người.Lúc đó: bệnh tật nảy sinh, môi trường cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Các chuyên gia khuyên rằng, trước hết phải nhận thức sâu sắc sự quan trọng của tài nguyên nước, có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên nước và những người có trách nhiệm có thể từ chối những dự án gây ô nhiễm nguồn nước, dù rằng dự án đó có đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế. Cần phải có ý thức tiết kiệm, bảo vệ, thậm chí cần có những nghiên cứu về việc tái chế nước bẩn thành nước sạch an toàn để đảm bảo được nguồn nước.

Không có nước sạch thì sự sống của tất cả mọi thứ đều sẽ bị đe dạo và ảnh hưởng vì vậy bằng cách giữ gìn nguồn nước thật trong sạch, nước tinh khiết không chỉ cho thế hệ của chúng ta mà còn cho thế hệ mai sau.Hãy vì sự tồn tại của con người, vì hành tinh xanh của chúng ta mãi mãi xanh. Trách nhiệm của mỗi người la phải tiết kiệm nguồn nước quí giá mà thiên nhiên ban tặng.

Icon