Hiện trạng nguồn nước thiên nhiên | Hoàng Có

Hiện trạng nguồn nước thiên nhiên

Nước – Nguồn tài nguyên thiên nhiên ai cũng tưởng là vô tận, là của trời cho, thực ra là nguồn tài nguyên có thể tái tạo nhưng hữu hạn và vô cùng quý giá.

Ngay từ thời cổ đại, giá trị của tài nguyên nước đã được những nhà triết học lừng danh nhận ra và thậm chí nhà triết học cổ đại Aristoteles (384 – 322 TCN) còn cho rằng nước quý hơn kim cương khi nói “Không gì có thể quý và hữu ích hơn nước và nước có giá trị hơn kim cương”.

Tuy nhiên, cho đến hiện nay, nhận thức về giá trị của tài nguyên nước trong cộng đồng, thậm chí trong một bộ phận cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, vẫn còn thấp.

Đây là một thực trạng đáng báo động và nếu không quản lý tốt nguồn tài nguyên này thì chỉ trong tương lai gần, nước ta sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước và an ninh lương thực quốc gia.

Sớm nhận ra vấn đề này, tại kỳ họp thứ 3 (ngày 20 tháng 5 năm 1998) Quốc hội khoá X đã thông qua Luật Tài nguyên nước, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.

chuyen-dong-nuoc-tinh-khiet

Sau mười hai năm thi hành Luật, nhiều quy định của Luật đã được triển khai trên thực tế và đạt nhiều kết quả khả quan, đặc biệt là đã khai thác, sử dụng tốt hơn các nguồn nước để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tình trạng suy kiệt nguồn nước trong hệ thống sông, hạ lưu các hồ chứa trên cả nước và nước dưới đất ở nhiều vùng đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Ngoài nguyên nhân khách quan do diễn biến theo quy luật tự nhiên của tài nguyên nước, do điều kiện khí hậu, thủy văn, do tác động của biến đổi khí hậu, còn do tác động của con người, như khai thác quá mức, sử dụng lãng phí, gây ô nhiễm… 

Trong những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hóa đòi hỏi nhu cầu nước cho sản xuất và dân sinh ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng, nhưng phát triển cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng, trữ lượng nguồn nước

Để bảo đảm sự bền vững về tài nguyên nước, mức khai thác không được vượt ngưỡng 30% nguồn nước, nhưng ở hầu hết các lưu vực sông ở miền Trung, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đã và đang khai thác trên 30-50% lượng dòng chảy, ở Ninh Thuận còn khai thác tới 70-80% nguồn nước.

Khai thác, sử dụng nước phải hiệu quả, tiết kiệm, đa mục tiêu, hài hòa các lợi ích trong bối cảnh nguồn nước suy giảm do biến đổi khí hậu là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh an ninh nguồn nước đang bị đe dọa.

Icon